Skylten för nödutgång är bekant för oss alla, så bekant att vi inte ens tänker på den. Noterar ibland var den finns. Och den finns på alla platser där det vistas många människor. I garage, på biosalonger, i skolor, på arbetsplatser, på restauranger, i shoppingcenter, ja, överallt.

En människa springer åt vänster på grönt underlag.

Skylten skapar ordning och ger trygghet. Den gröna färgen signalerar säkerhet och skydd. Där är faran över och vi kan vila.

error: Content is protected !!