Vår första bildkollektion dyker in i naturens välgörande grönska. Fotografierna går nära inpå det växande, det grönskande, in i bladverket och in i mossan.

All forskning bekräftar att naturen påverkarpositivt på vår hälsa.

Att vistas i naturen och att ha naturen nära sig i vardagen är det bästa.
Även den minsta parken hjälper oss.

Och att ha krukväxter hemma, på arbetsplatser och i offentliga miljöer skapar både trivsel, rensar luft och verkar avstressande på oss.

Bilder från naturen påverkar oss, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Våra gener talar om för oss att den växande gröna naturen betyder mat, skydd, trygghet och lugnar oss.

Studier har visat att naturfotografier och–filmer har en smärtstillande effekt på patienter.

Vi önskar kunna ge upplevelser av naturens skönhet med våra fotografier.

Helst skulle vi även vilja bjuda på doften av grönskan och ljudet av vinden i lövverket

error: Content is protected !!