Inspiration

TRYGGHET

TRYGGHET

Skylten för nödutgång är bekant för oss alla, så bekant att vi inte ens tänker på den. Noterar ibland var den finns. Och den finns på alla platser där det vistas många människor. I garage, på biosalonger, i skolor, på arbetsplatser, på restauranger, i shoppingcenter,...

read more
KOLLEKTION med GRÖNSKANDE VÄXTLIGHET

KOLLEKTION med GRÖNSKANDE VÄXTLIGHET

Vår första bildkollektion dyker in i naturens välgörande grönska. Fotografierna går nära inpå det växande, det grönskande, in i bladverket och in i mossan. All forskning bekräftar att naturen påverkarpositivt på vår hälsa. Att...

read more
GRÖNT=FRISKT=SANT

GRÖNT=FRISKT=SANT

I fornsvenskan har ordet ”grönt” även haft betydelsen ”friskt”, tex om sår. Latinets ord ”viride” betyder ursprungligen ”livskraft”. Ur den har ordet grönt utvecklats i romanska språken. I växterna ger pigmentet klorofyll den gröna färgen till bladen. Klorofyll är...

read more

info@eweraa.com

Stockholm/Tyresö/Uppsala

Erja Lempinen +46 70 696 04 26
Ewa Ahlin +46 70 492 24 45

COPYRIGHT©EWERAA 2019
ALL RIGHTS RESERVED

error: Content is protected !!