I fornsvenskan har ordet ”grönt” även haft betydelsen ”friskt”, tex om sår.

Latinets ord ”viride” betyder ursprungligen ”livskraft”. Ur den har ordet grönt utvecklats i romanska språken.

I växterna ger pigmentet klorofyll den gröna färgen till bladen. Klorofyll är livsviktig i fotosyntesen. Och fotosyntesen är grunden till allt liv. I fotosyntesen fångar de gröna bladen upp solljus. Solenergin,vatten och koldioxid omvandlas till syre och druvsocker.

Växterna med sina gröna blad gör mirakel på många sätt!

error: Content is protected !!